SERVICE PÅ DIN BIL

  • Bilservice utförd enligt biltillverkarens serviceschema
  • Våra fordonsmekaniker utbildas kontinuerligt för att kunna vara uppdaterade på nya bilmodeller, tekniker, verktyg och tillbehör
  • Tanto Bilservice reparerar och servar din bil på ett fackmannamässigt sätt enligt tillverkarens instruktioner vilket inte påverkar nybilsgarantin